Z GLOBÁLNÍHO HLEDISKA JE TO POUZE PRINCIPIÁLNÍ BAZÍROVÁNÍ NA BÁZI MENTÁLNÍHO KOMPROMISU A JE ZCELA NERENTABILNÍ O TOMTO DISKUTABILNÍM PROBLÉMU DÁLE POLEMIZOVAT

Jak dostat data ze Seznam Webmaster tools

16.04.2017

Seznam.cz přišel prozatím s verzí API tzn data získáte vlastním skriptem nikoliv přes webové rozhraní (i když i tam spouštěním dotazu lecos zjistíte)

Jelikož při prvním testování na mě Seznam Webmaster Tool vyblafnul info o 33 chybných stránkách, které naše při indexaci, snažil jsem se získat bližší info k čemuž je nutné využít volání API. 

Jak z API Seznam Webmaster získat data

Protože s tím nemám žádné zkušenosti pokusil jsem se o vlastní skript. Ryze amatérský, ale třeba se někomu bude hodit

Výpis chybových URL z Seznam Webmaster

$url = "https://reporter.seznam.cz/wm-api/web?key=VASKLIC";
$response = file_get_contents($url);
$arr = json_decode($response, true);
$pocet = count($arr['documents']['error']['urls']);
for ($i=0; $i<=$pocet; $i++)
{
echo $arr['documents']['error']['urls'][$i];
echo "<br>";
}

Alternativně pro výpis zaindexovaných stránek: $arr['documents']['content']['urls'][$i];

Komentáře